Bestyrelsen

  • Bestyrelsesmedlemmer (årstal for valg):
  • Formand: Charlotte Olesen. Overlæge, Ph.D, Børneafdelingen, Skejby. charoles@rm.dk (2015)
  • Næstformand: Jakob Bie Granild-Jensen, næstformand, medlemsadministrator og webmaster. Afdelingslæge, Børneafdelingen Randers. jakgra@rm.dk (2016)
  • Mette Møller Handrup, kasserer. Afdelingslæge, Ph.D, Center for Sjældne Sygdomme, AUH. metthand@rm.dk (2013)
  • Jeanette Tinggaard, bestyrelsesmedlem. Reservelæge, BørneUngeKlinikken RH. Jeanette.Tinggaard@regionh.dk (2018)
  • Gitte Rønde, bestyrelsesmedlem. Afdelingslæge, BørneUngeKlinikken RH. gitte.roende@regionh.dk (2018)