Bestyrelsen

  • Bestyrelsesmedlemmer (årstal for valg):
  • Formand: Gitte Rønde. Afdelingslæge, Børne- og Ungeafdelingen Herlev Hospital. gitte.roende@regionh.dk (2018)
  • Næstformand og kasserer: Jeanette Tinggaard. Afdelingslæge, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet. Jeanette.Tinggaard@regionh.dk (2018)
  • Bestyrelsesmedlem: Niels B. Matthiesen. Reservelæge, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. nielsbm@clin.au.dk (2019)
  • Sekretær: Ioanna Milidou. Afdelingslæge, Børneafdelingen Herning. ioanna.milidou@vest.rm.dk (2019)
  • Webmaster: Eva Martha Madsen Svarrer. Afdelingslæge, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød. eva.martha.madsen.svarrer.01@regionh.dk (2021)

Tidligere bestyrelsesmedlemmer (2018-)

Bestyrelsens arkiv