Links

Videnskabelige selskaber

Dansk Pædiatrisk Selskab: http://www.paediatri.dk

Nordic Neuropediatric Society www.nnps.se
European Paediatric Neurology Society: www.epns.info

Svensk Neuropediatrisk Förening: https://snpf.barnlakarforeningen.se/

British Pediatric Neurology Association: https://bpna.org.uk/

The Child Neurology Society: http://www.childneurologysociety.org

Dansk Neurologisk Selskab: https://neuro.dk/
Dansk Epilepsi Selskab: http://epilepsiselskabet.dk/

The International League Against Epilepsy: https://www.ilae.org/

Dansk Hovedpine Selskab: https://dhos.dk/

Dansk Selskab for Neurorehabilitering: http://neurorehabilitering.dk

International Neurotoxin Association: https://www.neurotoxins.org/

Videnscentre og lignende:

Rehabiliteringscenter for muskelsvind: https://rcfm.dk/
Videnscenter for neurorehabilitering: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/vnr/Sider/default.aspx
Social- og boligstyrelsen, Viden til Gavn, Handicap: https://sbst.dk/handicap
CPOP – Opfølgningsprogram for cerebral parese: https://cpop.dk/fagprofessionelle/neurop%C3%A6diatri

hjernetegn.dk – Opsporing af hjernetumorer hos børn og unge: https://www.hjernetegn.dk/

Patientforeninger, fonde, Danmark:

Hjerneskadeforeningen: https://hjerneskadet.dk/

Angelmanforeningen, Danmark: https://angelmanforening.dk/
Epilepsiforeningen: http://www.epilepsiforeningen.dk
CP Danmark, Landsforeningen for cerebral parese: https://www.cpdanmark.dk/

Sjældne diagnoser: https://sjaeldnediagnoser.dk/

Danmarks patientforening for hovedpineramte: https://www.jegharhovedpine.dk/

Elsass Fonden: https://elsassfonden.dk/

Muskelsvindfonden: https://muskelsvindfonden.dk/

Patientforeninger, udlandet:

Unique: https://rarechromo.org/

Ataxia Teleangiectasia: http://www.atcp.org
International Prader Willi Syndrome Association: http://www.ipwso.org
TSC Alliance: http://www.tsalliance.org
Williams Syndrome Association: https://www.williams-syndrome.org/